วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.ลุยปล่อยสินเชื่ออุ้มชาวนา อัด 7.8 หมื่นล้าน ดันราคาข้าวพุ่ง!

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยดำเนิน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561 และ 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2560/2561 รวมวงเงินทั้ง 2 โครงการ 78,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ 50,273 ล้านบาท และสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ยอีก 831 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เงินทุนของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อ

“คาดว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะถึงมือเกษตรกรภายในเดือน พ.ย.2560-ม.ค.2561 ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดในปริมาณ มากเกินความต้องการประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก จากปีนี้จะมีปริมาณข้าวเข้าสู่ระบบ 29 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพและปรับราคาสูงขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 11,550- 13,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,000-8,000 บาท”

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561 จะเป็นการจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง วงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ในอัตรา 90% ของราคาตลาดตามชนิดข้าวเปลือก ทั้งนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 เดือน เริ่มจ่ายวันนี้ถึง 28 ก.พ.2561 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินเดือน ก.ค.2561 โดยมีเป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 21,010 ล้านบาท.

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือก 10 พ.ย. 2560 08:17 ไทยรัฐ