วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เฟส 2 เน้นสร้างงาน-สร้างอาชีพ

ขจัดความยากจนให้หมดประเทศไทย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ตนจะประชุมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการวางแผนทางโครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ในเฟสที่ 2 ซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียน 11.4 ล้านคนให้หลุดพ้นความยากจน เป้าหมายจะให้ประชาชนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ให้มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนมาเป็นต้นแบบ ล่าสุดจีนประกาศให้ประชาชนนับร้อยล้านคนให้หลุดพ้นความยากจนภายใน 5 ปีนับจากปี 60 เป็นต้นไป ล่าสุดได้มอบนโยบายให้ สศค.ไปศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจน 4 ด้าน คือ 1.เข้าถึงแหล่งเงินทุน 2.เพิ่มความรู้ด้านการศึกษาแบบตลอดชีวิต 3.เพิ่มเติมทักษะด้านการทำงาน หรืออาชีพ และ 4.ให้คนยากจนมีปัจจัย 4 ครบประกอบด้วย 1.อาหาร 2.ที่อยู่อาศัย 3.เครื่องนุ่งห่ม และ 4.ยารักษาโรค

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เผยว่า หลังจากที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลสำเร็จอย่างดี นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนกับภาครัฐไว้ 11.4 ล้านคน ให้ดำรงชีพได้อย่างมั่นคง ผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรม ทำโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย” โดยกรมจะคัดเลือกแฟรนไชส์ที่พร้อมเข้าร่วมโครงการฯมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้มีรายได้น้อยตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เบื้องต้นคาดว่าโครงการนี้จะสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้ น้อยเกือบ 20,000 ราย และกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้ราว 2,000 ล้านบาท.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ตนจะประชุมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการวางแผนทางโครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ในเฟสที่ 2... 10 พ.ย. 2560 08:11 10 พ.ย. 2560 08:15 ไทยรัฐ