วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตามรอยโรงเรียนอีโค-สคูล

ตามรอยโรงเรียนอีโค-สคูล

  • Share:

นางอัญชลี มนต์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กทม. เปิดเผยว่า โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ได้ร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออีโค-สคูล (Eco-School) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้จัดทำหลักสูตร โดยยึดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ทั้งนี้ จากผลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Eco School มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครือข่ายเยาวชนริกโก้อีโคสคูลดีเด่น ประจำปี 2560 จากผลงานพัฒนาเครือข่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้