วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.แม่ฟ้าหลวง ผสาน 3 ศาสตร์ ชะลอวัย สุขภาพฟิตปั๋ง

ม.แม่ฟ้าหลวง ผสาน 3 ศาสตร์ ชะลอวัย สุขภาพฟิตปั๋ง

  • Share:

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผสาน 3 ศาสตร์ แพทย์ไทย-จีน-ฝรั่ง ชะลอวัยอย่างมีคุณภาพครบวงจร ยกระดับคนเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สุขภาพฟิตปั๋ง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง.ผวจ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเปิดตัวโครงการศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรเหนือชั้น ตั้งแต่การดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ การตรวจเช็คร่างกาย ลดอัตราการเจ็บป่วย การออกกำลังกาย การบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ แบบผสมผสานบูรณาการระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน และศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบน 2 มี จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้มีความรู้ความเข้าใจ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีครบทั้ง 3 ศาสตร์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง ตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2531-2563 มี พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน รักษาการหัวหน้าโครงการฯ ระยะแรก ปี 61 จะมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงสุขภาพแก่ผู้นำชุมชน การประเมินและตรวจสุขภาพประชาชน ฟื้นฟูบำบัดรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อให้ "สุขภาพดีทุกช่วงวัยห่างไกลโรค” คาดว่าเมื่อโครงการครบ 3 ปี จะเป็นประโยชน์และโอกาสอันดีต่อประชาชนทั่วภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดถึงประชาคมอาเชี่ยน มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการรักษาสุขภาพ ชะลอวัยอย่างมีความสุข และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากสถาบันของรัฐ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้