วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สะดวกไปอีก! ทัวร์ บขส. ‘น่าน-หลวงพระบาง’ เปิดแล้ว ค่าตั๋วแค่ 660 บาท

สะดวกไปอีก! ทัวร์ บขส. ‘น่าน-หลวงพระบาง’ เปิดแล้ว ค่าตั๋วแค่ 660 บาท

  • Share:

บขส.เปิดเดินรถโดยสารมินิบัสเที่ยวปฐมฤกษ์ “น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง” ระยะทาง 373 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ส่วนค่าโดยสารแค่ 660 บาท

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่งจำกัด พร้อมด้วย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธี เปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศไทย–สปป.ลาว เส้นทางสายที่ 15 น่าน-แขวงไชยะบุรี-แขวงหลวงพระบาง โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเดินทางมุ่งหน้าสู่แขวงหลวงพระบางเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งบริษัทขนส่งจำกัด กระทรวงคมนาคม เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงทั่วภูมิภาค ปัจจุบันเปิดเส้นทางเดินรถ รวม 14 เส้นทาง เขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ประสบผลสำเร็จด้วยดี

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่งจำกัด กล่าวว่า เส้นทางจังหวัดน่าน–แขวงไชยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง ครั้งนี้ เป็นเส้นทางสายที่ 15 เป็นการเดินรถร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารและท่องเที่ยว ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 หรือมินิบัส จำนวนไม่เกิน 21 ที่นั่ง เดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ออกจากจังหวัดน่าน เวลา 08.00 น. ทุกวัน อัตราค่าโดยสาร 660 บาท หรือ 165,000 กีบ

ทั้งนี้ ในฝั่งของประเทศไทย ที่จังหวัดน่าน รถโดยสารจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ผ่านด่านห้วยโก๋น ด่านน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี ถึงจุดหมายปลายทางที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว มีระยะทาง 373 กิลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที เนื่องจากถนนจากบ้านปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ถึงบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง มีระยะทาง 114 กิโลเมตร ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งถ้าหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางจากจังหวัดน่าน ถึงแขวงหลวงพระบาง จะใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง 50 นาที ซึ่งจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน คาดว่าจะทำการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2562

อย่างไรก็ตาม การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย ถึง สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทางจังหวัดน่าน–แขวงไชยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนภายในจังหวัดน่าน และแขวงหลวงพระบาง ซึ่งทั้ง 2 เมือง ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้