วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบอุ่นในอกแม่

แม่ลิงทอค แม็กแคก (toque macaque) กำลังตระกองกอดให้อาหารแก่ลูกน้อยในอ้อมแขน ในสวนสัตว์กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ลิงทอค แม็กแคก จัดอยู่ในอันดับวานรไพรเมท เป็นชนิดของลิงโลกเก่า ลักษณะตัวมีขนสีแดง ขนหรือผมบนหัวมีความโดดเด่นเหมือนสวมหมวกแก๊ป กระจายตัวอยู่ในประเทศศรีลังกา เป็นกลุ่มลิงที่มีการจัดระบบตามลำดับชั้นอย่างเข้มแข็ง และเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์.

แม่ลิงทอค แม็กแคก (toque macaque) กำลังตระกองกอดให้อาหารแก่ลูกน้อยในอ้อมแขน ในสวนสัตว์กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 9 พ.ย. 2560 15:35 9 พ.ย. 2560 15:35 ไทยรัฐ