วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุลินทรีย์ดีในลำไส้เปิดทางใหม่รักษามะเร็ง

ในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากมาย โดยแบ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือที่เรียกว่าโปร-ไบโอติก และจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ซึ่งคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมากกว่าคนที่ป่วย แต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานจากศูนย์มะเร็งเอ็มดี แอนเดอร์สัน ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับแนวทางใหม่ๆ ในการรักษาโรคมะเร็งที่น่าจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นักวิจัยเผยว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีปริมาณจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ในระดับสูง อาจจะมีแนวโน้มที่ดีในการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้จะไปช่วยกระตุ้นเซลล์ของภูมิคุ้มกัน และทำให้การใช้ยาต้านมะเร็งสมัยใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่าวิธีนี้จะทำงานได้เฉพาะในผู้ป่วยบางคนเท่านั้น

ทั้งนี้ ทีมของนักวิจัยในเท็กซัส ได้วางแผนที่จะดำเนินการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบประโยชน์ของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) ซึ่งหมายถึงเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไป ร่วมกับการปรับสภาพของไมโครไบโอม (microbiome) ซึ่งคือจีโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดในร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง.

ในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากมาย โดยแบ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือที่เรียกว่าโปร-ไบโอติก และจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ซึ่งคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมากกว่าคนที่ป่วย 9 พ.ย. 2560 15:26 9 พ.ย. 2560 15:42 ไทยรัฐ