วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพ 'ผอ.กำพล วัชรพล' ยูเนสโก ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ประมวลภาพในหลากหลายอิริยาบถของ ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งยูเนสโกเพิ่ง ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน.