วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รื้อแผน 10 เขตลงทุนชายแดน ค้นหาจุดเด่นในพื้นที่ล่อลงทุน

อุตตม สาวนายน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติให้ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดของทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งให้ กนพ.พิจารณาวันที่ 17 พ.ย.นี้ การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการค้าชายแดน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือและจัดทำแผนการตลาดของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อชูจุดเด่นของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษให้นักลงทุนได้เห็นศักยภาพของพื้นที่อย่างชัดเจน

“ผมเสนอให้ขยายขอบข่ายทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่ได้เน้นแต่เพียงการลงทุนกับค้าชายแดน แต่รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มีแนวคิดดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างชาติ มาร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น เป็นต้น”

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนว่า 9 พ.ย. 2560 09:11 9 พ.ย. 2560 09:11 ไทยรัฐ