วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนรายได้น้อยยังไม่ฟื้น

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปีอีกครั้งหนึ่ง โดยประเมินว่านโยบายการเงิน ในปัจจุบันเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทำให้ระบบการเงินมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่อง กนง.จึงพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ

“การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ เพราะ กนง.เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องการดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อเนื่อง ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม ตามแรงส่งจากการส่งออก ฯลฯ แต่สิ่งที่ยังมีความกังวลคือ รายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน รวมทั้งเอสเอ็มอีอาจยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ทำให้ กนง.ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ”.

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ว่า 9 พ.ย. 2560 09:03 9 พ.ย. 2560 09:03 ไทยรัฐ