วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับสายไฟลงดินอีก พิษณุโลก-เพชรบุรี

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. ได้ขยายพื้นที่โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเพิ่มเติมถนนพิษณุโลก จากแยกพาณิชยการ ถึงแยกยมราช ถนนนครสวรรค์แยกนางเลิ้ง-แยกเทวกรรม ถนนเพชรบุรี แยกยมราช-แยกอุรุพงษ์ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กม. งบประมาณ 28 ล้านบาท ขณะนี้บางจุดผู้รับเหมาได้เข้าพื้นที่ไปแล้ว ตั้งเป้าหมายว่าโครงการย่อยต่างๆ จะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธ.ค.นี้

สำหรับวิธีการก่อสร้างนั้น กฟน.จะใช้วิธีการขุดเปิดและฝังกลบบนทางเท้าเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำบนผิวจราจร สำหรับสายไฟฟ้าแรงต่ำลงใต้ดินทั้งหมด ส่วนสายไฟฟ้าแรงสูงจะดำเนินการโดยวิธีการดึงท่อลอดถนน ซึ่ง กฟน.ยืนยันว่ามีความปลอดภัยมากกว่าสายไฟฟ้าบนอากาศ.

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. ได้ขยายพื้นที่โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเพิ่มเติมถนนพิษณุโลก จากแยกพาณิชยการ ถึงแยกยมราช 9 พ.ย. 2560 00:22 9 พ.ย. 2560 00:22 ไทยรัฐ