วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งคกก.ศึกษา 90 วัน ร่างข้อบัญญัติน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณา โดยสาระประเด็นหลักที่มีการแก้ไข คือ การแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และบทนิยาม การกำหนดอัตราค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยคิดจากปริมาณการใช้น้ำในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 80 การบรรจุมาตรการในกรณีกรุงเทพมหานคร อาจต้องการจ้างเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียแทน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อความรอบคอบจึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจำนวน 11 ท่าน และกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 90 วัน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) 9 พ.ย. 2560 00:19 9 พ.ย. 2560 00:19 ไทยรัฐ