วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่มีนโยบายสอบ ป.1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการด้านเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่า ตนคิดว่าในหลักการควรที่จะไม่ให้มีการสอบคัดเลือกฯ เพราะการศึกษาในระดับ ป.1 ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่เด็กทุกคนจะต้องได้เรียน ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ไม่มีนโยบายในเรื่องการสอบคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้น ป.1 ด้วย แต่วิธีการสอบคัดเลือกฯ อาจเป็นวิธีการของบางโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง แต่ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายจากส่วนกลาง.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการด้านเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 9 พ.ย. 2560 00:07 9 พ.ย. 2560 00:07 ไทยรัฐ