วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวรือเสาะ ร่วมปล่อยปลา วันประมงแห่งชาติ 1 ล้านตัว ใน'บึงบัวบากง'

ชาวรือเสาะ นราธิวาส ร่วมปล่อยปลา วันประมงแห่งชาติ 1 ล้านตัว ใน บึงบัวบากง เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2560 ที่ บึงบัวบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเผ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยนายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายออำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ

ซึ่งมี นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน ประมงอำเภอรือเสานายสรยุทธ์ สะมะแอ นายก อบต.รือเสาะ นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ ข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน อปพร.รือเสาะ นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ตลอดจน ประชาชน กว่า 1,000 คน ด้วยการคืนชีวิตสัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ปลา สุลตาน (ปลาม้า) ลงในบึงบัวบากง

นายนายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ "ในหลวง รัชกาลที่9" พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ อย่างเช่น บึงบัวบากง ณ ที่นี้ ก็เคยเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จทรงงาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2527

ชาวรือเสาะ นราธิวาส ร่วมปล่อยปลา วันประมงแห่งชาติ 1 ล้านตัว ใน บึงบัวบากง เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 8 พ.ย. 2560 22:35 8 พ.ย. 2560 23:29 ไทยรัฐ