วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดเงื่อนไขรายละเอียด 'ช็อปช่วยชาติ' สินค้าบริการใด? ลดหย่อนภาษีได้

เปิดเงื่อนไขรายละเอียด 'ช็อปช่วยชาติ' สินค้าบริการใด? ลดหย่อนภาษีได้

  • Share:

สรรพากร แจงยิบ เงื่อนไขรายละเอียด "ช็อปช่วยชาติ" จ่ายซื้อสินค้าหรือค่าบริการประเภทใด กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย้ำต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป นำไปลดหย่อนภาษี...

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. กรมสรรพากร ได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ ถึงมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 ภายหลัง ครม.มีมติ ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี หรือมาตรการช็อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 รวม 23 วัน ในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ไม่รวมสุรา ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และน้ำมัน โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีให้บุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ระบุว่า หลักการได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศ หรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมันก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

สำหรับรายละเอียดรายการสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี ดูรายละเอียดที่นี่!!

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้