วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดคลองผดุงฯ สินค้าเกษตรสู่คนเมือง ผ่าน 3 วัน ยอดขายทะลุ 3 ล้าน

งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สินค้าเกษตรคุณภาพสู่คนเมือง ผ่าน 3 วัน ยอดขายทะลุ 3 ล้าน คาดกว่าจะปิดงาน 26 พ.ย. จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน ...

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตให้กับผู้ซื้อ เป็นตลาดชุมชนสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อย และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาจำหน่ายผลผลิตโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

สำหรับการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม ที่กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพ และมีกำหนดจัดงานไปถึงวันที่ 26 พ.ย.นี้ ได้นำผลผลิตจากเกษตรกรเพาะปลูกแปลงใหญ่ อาหารคุณภาพ โดยให้ อ.ต.ก. เป็นผู้คัดเลือกร้าน รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาตลาดรองรับ อย่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดที่มีการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ว่าไม่สามารถส่งออกไปประเทศเวียดนามได้ อีกทั้งยังไม่มีห้องเย็นสำหรับเก็บสต๊อกปลา และผู้ประกอบการไม่รับซื้อปลาจากเกษตรกร ทำให้เกิดปัญหาค้างสต๊อก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะทำงานจึงได้คัดเลือกเกษตรกรที่รวมกลุ่ม ให้นำปลาสลิดแดดเดียวมาจำหน่ายในงาน

“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้คนซื้อสินค้าเกษตร อย่างกล้วยไม้มีทั้งสด ตัดดอก ยกกระถาง และกล้วยไม้อบแห้ง เตรียมสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการโดยตรง”

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆ ให้เลือกหลากหลายมากมาย 149 บูธ ร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้า 300 ร้านค้า ซึ่งการเลือกสินค้าเพื่อนำมาขายในตลาดคลองผดุงพิจารณาจากโครงการต่างๆ ตามที่กระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้น ทั้งแปลงใหญ่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เกษตรอินทรีย์ โครงการ 9101 ตลอดการจัดการ 3 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้เข้าชมงานสะสม 18,000 คน ยอดจำหน่ายสินค้าสะสมเฉลี่ย 3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรไม่ต่ำกว่า 100,000 คน.

งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สินค้าเกษตรคุณภาพสู่คนเมือง ผ่าน 3 วัน ยอดขายทะลุ 3 ล้าน คาดกว่าจะปิดงาน 26 พ.ย. จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน ... 8 พ.ย. 2560 15:10 8 พ.ย. 2560 15:26 ไทยรัฐ