วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอทุกฝ่ายรายงานผลปฏิรูปทุกระยะ หวั่นถูกกล่าวหารัฐบาลละเลย

นายกฯ ประชุม กก.ขับเคลื่อนรองรับไทยแลนด์ 4.0 สั่งดูนโยบายรัฐบาลให้ละเอียด ย้ำอยากเห็นการปฏิบัติมากขึ้น และมากกว่าการนำหลักวิชาการมาพูดแต่เพียงอย่างเดียว

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560 พร้อมกล่าวเริ่มประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก และมีอีกหลายคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ ทั้งเรื่องการปฏิรูป เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนงบประมาณ

จึงขอให้นโยบายแก่ทุกคณะกรรมการ เพื่อให้การทำงานเกิดความเข้าใจตรงกัน โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ของแต่ละคณะศึกษาข้อมูลการทำงานของรัฐบาลในแต่ละนโยบาย รวมถึงข้อเสนอแนะของ สปท. สนช. หรือ ครม. และศึกษาแนวทางการทำงานในรูปแบบราชการให้เกิดความเข้าใจ เพื่อวางแนวทางให้สอดรับไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และต่อยอดขยายการทำงานสู่การปฏิบัติได้ทันที เกิดความต่อเนื่อง และประโยชน์สูงสุด แทนการเริ่มต้นใหม่ในทุกเรื่อง

และขอให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปความคืบหน้าการทำงานรายงานเป็นระยะ เพื่อให้เห็นถึงความคืบหน้าไม่เช่นนั้น ทุกอย่างจะติดกลับมาที่รัฐบาลและรัฐบาลจะถูกกล่าวหาว่าไม่ทำอะไรเลย พร้อมยกตัวอย่างเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุว่า จะต้องพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหัวข้อที่เขียนไว้แบบกว้าง แต่คนไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่ต้องมีความชัดเจน หากยังเขียนแบบเดิมก็ไม่ต่างอะไรจากแนวทางตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมย้ำอยากเห็นการปฏิบัติมากขึ้น และมากกว่าการนำหลักวิชาการมาพูดแต่เพียงอย่างเดียว

นายกฯ ประชุม กก.ขับเคลื่อนรองรับไทยแลนด์ 4.0 สั่งดูนโยบายรัฐบาลให้ละเอียด ย้ำอยากเห็นการปฏิบัติมากขึ้น และมากกว่าการนำหลักวิชาการมาพูดแต่เพียงอย่างเดียว 8 พ.ย. 2560 11:59 8 พ.ย. 2560 12:04 ไทยรัฐ