วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.สะกิด "อย่าใช้จอเลี้ยงลูก"

จุฬา-รามา-ศิริราช รณรงค์ เข้มงวดเด็ก 0-5 ปีจับมือถือ

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันกิจกรรมของเด็กส่วนใหญ่ จะอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เล่นสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้เด็กมีสมาธิสั้น มีพัฒนาการช้า และพูดได้ช้า ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ร่วมมือให้ข้อมูลความรู้การเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสังคมออนไลน์ เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีเติบโตตามวัยด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” ผ่านสื่อต่างๆ หวังให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างแพร่หลาย และทั่วถึงมากขึ้น ทั้งการรับชมสื่อทางโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 66 ล้านเลขหมาย ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันแบบพูดคุยกันน้อยลง กลายเป็นสังคมก้มหน้า ขณะที่ผู้ปกครองก็ใช้วิธีเลี้ยงลูกผ่านจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แทนการทำกิจกรรมอื่นภายในครอบครัว เช่น เล่นกับลูก

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการที่พร้อมให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1.จะขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Warning บนกล่องอุปกรณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง ตระหนักว่าไม่ควรให้เด็กอายุ 0-2 ปี ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

2. ขอความร่วมมือไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจจัดทำในรูปแบบ Welcome message แสดงบนหน้าจอประมาณ 3-5 วินาที ขณะเปิดใช้งานแอพพลิเคช่ัน ให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักและพึงระวังเสมอว่า “อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” 3.จะขอความร่วมมือให้เพิ่มคำแนะนำในการใช้งานสำหรับเด็ก 0-5 ปี ในคู่มือการขาย เพื่อให้พนักงานขายแจ้งให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 4. กสทช.อยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Net Care” เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจำกัดช่วงเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือของเด็กได้ รวมทั้งบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และจะใช้งานได้จริงเดือน ธ.ค.2560 เป็นต้นไป.

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันกิจกรรมของเด็กส่วนใหญ่ จะอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เล่นสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเป็นเวลานาน... 8 พ.ย. 2560 09:40 8 พ.ย. 2560 09:40 ไทยรัฐ