วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณแม่ประกันสังคมเฮ ได้เงินเลี้ยงลูก

รับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ธ.ค.นี้ ส่งต่อเงินชราให้คนรายได้น้อย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพสามารถแจ้งความจำนงเพื่อบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ที่หน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ ได้แก่ สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งประเทศโดยกรมธนารักษ์จะเตรียมเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้ผู้ที่บริจาคจะมีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันผู้สูงอายุด้วย

“กระทรวงการคลังได้เสนอจะทำเหรียญพระคลังมอบให้กับผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเห็นว่า มีเหรียญอื่นๆที่ช่วยสร้างกำลังใจ หรือความสุขหรือไม่ ทางนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจึงเสนอในเชิงขำๆว่า ถ้าอย่างนั้นมอบเหรียญฮก ลก ซิ่ว แต่ก็สรุปให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาเหรียญเชิดชูเกียรติที่เหมาะสมโดยเหรียญดังกล่าวจะให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

นายกอบศักดิ์กล่าวต่อว่า เงินที่รับบริจาคจะได้มากน้อยเท่าใดคงต้องรอดูว่าจะมีผู้สมัครมากเพียงใดก่อน โดยบัญชีเงินบริจาคผู้สูงอายุจะนำไปรวมกับกองทุนผู้สูงอายุซึ่งแต่ละปีจะได้รับจัดสรรเงินจากภาษีบาปปีละ 4,000 ล้านบาทอยู่แล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะนำเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ให้ โดยในจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลในปัจจุบัน 8 ล้านคนนั้น มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 2 ล้านคน ส่วนเงินที่จะจัดสรรเพิ่มให้เท่าใดต้องไปทำรายละเอียดก่อน

นายกอบศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2559 เดือนละ 600 บาทเวลา 3 ปี โดยเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ว่า ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยเริ่มให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ดูแลบุตรอย่างมีคุณภาพ และยังเป็นการรับสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย... 8 พ.ย. 2560 08:51 8 พ.ย. 2560 08:51 ไทยรัฐ