วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดตลาดนัดศุกร์สุข เขตห้วยขวาง24พ.ย.

ภาพจาก สำนักงานเขตห้วยขวาง

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง แจ้งว่า สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 24 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0-2277-9100-3 ต่อ 7488.

สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง 8 พ.ย. 2560 00:36 8 พ.ย. 2560 00:38 ไทยรัฐ