วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เขตขอความร่วมมือ งดเผาหญ้าหน้าแล้ง

เขตขอความร่วมมือ งดเผาหญ้าหน้าแล้ง

  • Share:

นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผอ.เขตสะพานสูง แจ้งว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศแห้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยเฉพาะการเผาหญ้า วัชพืช ขยะ และเศษวัสดุในบริเวณพื้นที่รกร้างที่อาจลุกลามไหม้บ้านเรือนข้างเคียงจนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งทำให้เกิดกลุ่มควันซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หรือปกคลุมเส้นทางจราจร ก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่ยานพาหนะจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ทั้งนี้ เขตจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่โปรดงดเว้นการเผาหญ้า ขยะ วัชพืช และเศษวัสดุ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากการเผาทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือหนักกว่าในข้อหาวางเพลิงโดยเจตนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้