วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ธนะศักดิ์” จี้ พศ.แก้ข้อติดขัดกฎหมายศึกษาปริยัติธรรม

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ พศ. ตนได้มอบหมายให้กองพุทธศาสนาศึกษาและฝ่ายกฎหมายของ พศ. ติดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งทราบว่ายังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับการเทียบวุฒิการศึกษาที่ยังมีปัญหาอยู่ ซึ่ง พศ.จะต้องเร่งหารือกับ ศธ. ว่ายังติดขัดในประเด็นใด อย่างไรก็ตาม เมื่อ พศ. ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลหารือกับคณะสงฆ์ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมว่าคิดเห็นเช่นไรต่อไปด้วย

พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม กล่าวว่าได้เข้ารายงานปัญหาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและพระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โดยทั้ง 2 รูป เห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวคือความหวังด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ที่จะมีกฎหมายรองรับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในการสร้างศาสนทายาท ดังนั้น คณะสงฆ์จึงต้องขอฝากความหวังต่อ พล.อ.ธนะศักดิ์ ให้ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.นี้ ให้เดินหน้าต่อไปได้ และมีผลบังคับใช้ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ชะงักมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว.

โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับการเทียบวุฒิการศึกษาที่ยังมีปัญหาอยู่ ซึ่ง พศ.จะต้องเร่งหารือกับ ศธ. ว่ายังติดขัดในประเด็นใด 8 พ.ย. 2560 00:00 8 พ.ย. 2560 00:00 ไทยรัฐ