วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง ร.ร.คุณภาพวิเคราะห์การสอน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ตนจะเชิญโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดและโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงใน 77 จังหวัดทั่วประเทศมาประชุม โดยให้โรงเรียนเหล่านี้วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบุคคล และงบประมาณ เพื่อดึงจุดเด่น วิเคราะห์ตัวตนให้ชัดเจน จากนั้นจะใช้โรงเรียนเหล่านี้เป็นเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนในแต่ละจังหวัด ใช้หลักการเบ็นช์มาร์คให้โรงเรียนที่มีคุณภาพน้อยกว่า เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ให้มีศักยภาพใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับโรงเรียนเหล่านี้

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มุ่งหวังว่าถ้าสามารถผลักดันให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด คะแนนการทดสอบระดับประเทศและนานาชาติจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังวิเคราะห์จุดอ่อนแล้วต้องวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา โดยดูว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่าใช้แนวทางใด เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ.

โดยให้โรงเรียนเหล่านี้วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานวิชาการ งานบุคคล และงบประมาณ เพื่อดึงจุดเด่น วิเคราะห์ตัวตนให้ชัดเจน 7 พ.ย. 2560 23:55 7 พ.ย. 2560 23:55 ไทยรัฐ