วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.1 ติวเข้มตลาดประชารัฐ 9 ประเภท เปิดโอกาสสร้างงานให้ชุมชนมั่นคง

มท.1 มอบนโยบาย ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ทั่วประเทศ ด้าน "อธิบดี พช." สั่ง พช.76 จังหวัดเร่งสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าขยาย "ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้" เพิ่มผู้ค้ารายใหม่ จาก 2,155 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มเป็น 21,550 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายตามโครงการการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2561 โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้บริหารส่วนกลาง และภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน เข้ารับฟังนโยบาย โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ "มุมมองภาคเอกชนในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ" ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย จึงได้เกิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาและแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอย่างครอบคลุม

สำหรับจุดเด่นที่สำคัญของ ตลาดประชารัฐ คือ เป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสม โดยตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท ซึ่งเป็นตลาดแห่งความสุขของคนไทย ในรูปแบบต่างๆ คือ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market 2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8.ตลาดประชารัฐต้องชม 9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่ ทุกกลุ่มประเภทสินค้า ที่ประสงค์จะขายสินค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนได้ที่สานักงานเขตทุกเขต ในส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ

นายอภิชาติ เน้นย้ำให้พัฒนาการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และพัฒนาการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2,155 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่เดิมมีการเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่โดยขยายพื้นที่ ตั้งเป้าเพิ่มผู้ค้าให้ได้ 21,550 ราย เฉลี่ยเพิ่มตลาดละ 10 ราย หรือถ้าบางแห่งอาจเพิ่มถึง 50 ราย/ตลาด หากมีพื้นที่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ตลาด ที่กรมฯมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จำกัด เป็นภารกิจที่จังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนดำเนินงาน เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่สินค้าตามฤดูกาลที่ล้นตลาด ใช้สถานที่ราชการ เช่น หน้าศาลากลาง หน้าที่ว่าการอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยอย่างน้อยมีจังหวัดละ 1 แห่ง มีผู้ค้าไม่น้อยกว่า 200 ราย และตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นภารกิจที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการขับเคลื่อนดาเนินงาน ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาส ในการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยยกเว้นค่าสถานที่ อย่างน้อยให้มีจังหวัดละ 1 แห่ง มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มจังหวัดละ 50 ราย รวมทั้งประเทศ 3,500 ราย ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

มท.1 มอบนโยบาย ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ทั่วประเทศ ด้าน "อธิบดี พช." สั่ง พช.76 จังหวัดเร่งสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าขยาย "ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้" เพิ่มผู้ค้ารายใหม่ จาก 2,155 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มเป็น 21,550 ราย 7 พ.ย. 2560 19:50 7 พ.ย. 2560 20:29 ไทยรัฐ