วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระจอมเกล้าพระนครเหนือมาแรง! ติด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทยและอันดับโลก

พระจอมเกล้าพระนครเหนือมาแรง! ติด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทยและอันดับโลก

  • Share:

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาแรง ทุบสถิติวงการศึกษาไทยและวงการศึกษาโลก ติด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในการจัดอันดับของ THE

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มจพ. ติดอันดับ TOP 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และติดอันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก โดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018)

โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้มีทั้งหมด 77 ประเทศจากทั่วโลก มจพ.ติดในอันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และ TOP 10 ในประเทศไทย คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดแค่ 9 อันดับมหาวิทยาลัย แต่ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10 อันดับ โดย มจพ. ติดอันดับ 10 ซึ่ง มจพ. มุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญเรื่องบทความและงานวิจัยของ มจพ. ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งนักศึกษาทุนนานาชาติที่มาเรียนที่ มจพ. จะต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง อีกทั้งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบตัวชี้วัดของ THE ในการจัดอันดับ World University Rankings

ส่วนในด้านนโยบาย มจพ.พยายามจะผลักดันในเรื่องของผลงานวิจัย และบทความวิชาการของ มจพ.ให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ ISI Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก มจพ. มีการส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งด้านการให้ทุนวิจัยกับงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด อีกทั้งมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของ มจพ. ทำงานวิจัยร่วมกับ Professor กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี หรือนำนักศึกษาต่างชาติมาร่วมทำงานวิจัยกับ มจพ. เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและบทความทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้ มจพ. มีจำนวนงานวิจัยและบทความวิชาการมีการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นใน 3-4 ปี ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเพิ่มเท่าตัว

และทาง มจพ. ยังได้มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ไปทำงานวิจัยในต่างประเทศ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำวิจัย โดยลงมือปฏิบัติจริงจากห้อง LAB ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น MIT, RWTH Aachen, Harvard เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานวิจัยที่จะสามารถบูรณาการงานวิจัยไปด้วยกัน เพื่อให้งานวิจัยถูกตีพิมพ์ไปยังฐานข้อมูลในระดับโลก นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของ มจพ. ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนและศักยภาพของคณาจารย์ในการทำวิจัยและสร้างผลงานวิจัย เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้