วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้อนรำลึก100 ปี ซีมะโด่งหอพักนิสิตจุฬาฯ

กาลเวลาที่ผันผ่าน พาเอาเรื่องราวน่ารู้มากมายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ จะมีสักกี่คนที่ยังพอจดจำได้ว่า พื้นที่ตั้ง “ศูนย์การค้ามาบุญครอง” หรือ MBK ในปัจจุบันนั้น เมื่ออดีตก่อนปี 2525 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นหอพักนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก “เจ้าจอมสมบูรณ์” หนึ่งในเจ้าจอมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้บริจาคเงินให้ก่อสร้างหอพักสำหรับนิสิตหญิงจุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2492 จึงนับว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มและมีอุปการคุณให้ที่พักพิงแก่นิสิตหญิงจุฬาฯ ที่มาจากต่างจังหวัดและไร้ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาตลอด 4 ปี

“เจ้าจอมสมบูรณ์” เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2420 บิดาคือนายซุ้ย มันประเสริฐ มารดาคือนางบุญมา นามสกุลของท่านนั้นสืบมาแต่ หมื่นประเสริฐ หรือ เจ้าสัวมัน นายอากรในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “มันประเสริฐ” ท่านเจ้าจอมมีน้องร่วมมารดา 4 คน ร่วมบิดาอีก 4 คน แต่ถึงแก่กรรมครั้งยังเยาว์เกือบทุกคน

เมื่อท่านมีอายุพอสมควร บิดาจึงส่งเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “เจ้าจอม” ท่านรับราชการมาจนสิ้นสมัย รัชกาลที่ 5 จึงกราบถวายบังคมทูลลาออกมาพักอยู่บ้านเดิมในสำเพ็ง ด้านการบุญนั้นเจ้าจอมสมบูรณ์ได้สร้างและบริจาคสิ่งของให้สถานที่ต่างๆมากมาย รวมถึงการบริจาคเงินเพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างหอพักสำหรับนิสิตหญิง (ขณะนั้นมีแต่หอพักนิสิตชาย) ถึง 3 ครั้งทั้งส่วนตัวและรวบรวมจากญาติมิตร เป็นจำนวนเงิน 124,171 บาท เนื่องจากขณะนั้นมีนิสิตหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจำนวนมาก และไม่มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ต้องไปพักอยู่ตามหอพักเอกชน บางแห่งไม่มีระเบียบและไม่ปลอดภัย โดยหอพักนิสิตหญิงจุฬาฯได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2493 เมื่อสร้างตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าจอมสมบูรณ์ยังได้บริจาคเตียงนอนประจำห้องอีก 75 ชุด และเปิดให้นิสิตหญิงเข้าพักอาศัยในต้นปีการศึกษา 2495 แต่ทำพิธีเปิดอาคารในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2496 สามารถรับนิสิตหญิงเข้าพักได้ทั้งหมด 75 คน ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกหอพักนิสิตหญิงจุฬาฯแห่งนี้ว่า “หอเจ้าจอม” ในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2517 ได้ย้ายนิสิตหญิงจาก “หอเจ้าจอม” ไปยังหอ 14 ชั้น (ตึกพุดตานปัจจุบัน) ที่สร้างใหม่ และต้นปี 2518 ได้ให้นิสิตชายเข้าพักแทน และเรียกชื่อหอพักนิสิตชายแห่งนี้ว่า “หอเจ้าจอม” จนถึงปี 2525 พื้นที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนไปเป็น “ศูนย์การค้ามาบุญครอง”

ดังนั้น หอพักนิสิตจุฬาฯ จึงถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์ 100 ปี ซีมะโด่ง” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปี แห่งการก่อตั้งหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ หนึ่งในชาวซีมะโด่ง เป็นประธานจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และหนึ่งในไฮไลต์ครั้งนี้คือการแสดงแสงเสียงและสื่อผสม โดยนักแสดงอาสาสมัคร “ชาวซีมะโด่ง” ทั้งพี่เก่าและนิสิตปัจจุบันรวม 400 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอันมหัศจรรย์ของ “หอจุฬาฯ” สร้างสรรค์เขียนบทกำกับ โดย “สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์”

สำหรับคำว่า “ซีมะโด่ง” บ้างว่าเป็นภาษาขอมโบราณ แปลว่า “ลูกมะพร้าว” สาเหตุที่ชาวหอเอาคำนี้มาใช้ก็เพราะว่าพอย่างเข้าปลายเดือน ธนาณัติของแต่ละคนยังมาไม่ถึง ชาวหอก็จะอาศัยมะพร้าวจากสวนของชาวบ้านแถบนั้นที่หล่นอยู่ตามใต้ต้นมาแบ่งกินกันพอมิให้อดตาย และต่อมาก็ได้กลายเป็นเพลงประจำหอพักนิสิตชาย “ซีมะโด่ง โด๊ง โด่ง สาเรหัด ซาระยอง ซีมะโด่ง สาเรเฮ้ ปานซีสุรารำ หัดซาระยอง หัดซาระยอง”.

กาลเวลาที่ผันผ่าน พาเอาเรื่องราวน่ารู้มากมายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ จะมีสักกี่คนที่ยังพอจดจำได้ว่า พื้นที่ตั้ง “ศูนย์การค้ามาบุญครอง” หรือ MBK ในปัจจุบัน 7 พ.ย. 2560 13:12 7 พ.ย. 2560 13:13 ไทยรัฐ