วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' อัด 'บิ๊กตู่' ลุแก่อำนาจไร้สติปัญญาออกคำสั่งปิดเหมือง

"วัฒนา" โพสต์ FB จวกนายกฯ ลุแก่อำนาจ ไร้สติปัญญาออกคำสั่ง ชี้ปิดเหมือง ชี้ต้องรับผิดชอบ ใครทำก็ต้องจ่ายค่าโง่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ใครทำโง่..ก็ต้องจ่ายค่าโง่" ปัญหาข้อพิพาทของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นั้น พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สั่งการให้บริษัทแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการเพื่อป้องกันอันตราย หรือสั่งให้บริษัทหยุดประกอบการในส่วนที่เป็นปัญหาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือมีเหตุกระทบถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกของประชาชน อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ดังนั้นหากรัฐบาลใช้อำนาจตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหาย

นายวัฒนา ระบุว่า การที่หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 72/2559 สั่งปิดกิจการเหมืองทองคำจนเป็นเหตุให้ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย จึงเป็นการกระทำที่เรียกว่าลุแก่อำนาจและไร้ซึ่งสติปัญญาอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้า คสช.ออกคำสั่งได้เฉพาะกรณีที่เห็นเป็นการจำเป็น เพราะการที่กฎหมายปกติมีอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้อำนาจเผด็จการดังกล่าว ผลคือหากประเทศชาติต้องชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจ่ายเงินหรือชดใช้โดยวิธีอื่น เช่น การขยายอายุสัมปทาน เป็นต้น คนที่ต้องรับผิดชอบคือหัวหน้า คสช.และ คสช.ทั้งคณะที่ให้ความเห็นชอบทำให้ประเทศได้รับความเสียหาย หากจะมาเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่าย ตนคนหนึ่งที่ไม่ยอม เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเห็นชอบกับการกระทำที่ไร้สติปัญญาดังกล่าว ใครทำโง่คนนั้นก็ต้องจ่ายค่าโง่ถ้าไม่เชื่อจะถามประชาชนดูก็ได้

"วัฒนา" โพสต์ FB จวกนายกฯ ลุแก่อำนาจ ไร้สติปัญญาออกคำสั่ง ชี้ปิดเหมือง ชี้ต้องรับผิดชอบ ใครทำก็ต้องจ่ายค่าโง่ 7 พ.ย. 2560 12:45 ไทยรัฐ