วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ ลุยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิตอล

เอไอเอส จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบที่ จ.ลำปาง หวังบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิตอล...

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบโคเวิร์กกิ้งสเปซเอไอเอส บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิตอลให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอไอเอส คือ “Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยดิจิตอลสนับสนุนภาครัฐ มุ่งหวังให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนดังกล่าว เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน 
 

เอไอเอส จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบที่ จ.ลำปาง หวังบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิตอล... 7 พ.ย. 2560 11:27 7 พ.ย. 2560 11:40 ไทยรัฐ