วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรื่องของถนน

ขออนุญาตมาว่าเรื่องของ Road กันต่อครับ ไปในหลายนครหรือมหานคร ท่านอาจจะมีนัดที่ภัตตาคารซึ่งอยู่ที่ high street คนอังกฤษเรียก high street แต่คนอเมริกันเรียก main street เป็น ถนนสายหลักที่อยู่กลางเมืองซึ่งสำนักงานร้านค้ามักจะตั้งอยู่

Street ต่างกับ Road ตรงที่ street มักจะเป็นถนนในเมือง สองข้างทางมีอาคารร้านค้าบ้านเรือนผู้คน แต่ถ้าเป็น road อาจจะเป็น ถนนที่ไม่มีบ้านเรือนผู้คนก็ได้ เขียนให้เข้าใจง่าย a street ก็คือ a road in a town, with houses or shops on each side แต่ถ้าเป็น an avenue ก็คือ a road in a town เป็น ถนนในเมืองเหมือนกัน แต่ often with tree on each side มักจะมีต้นไม้ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง

ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครใช้มาก เราเรียกว่า a side road หรือ a back road = a small road that is not used much ส่วน ทางพิเศษระหว่างเมือง เราเรียกว่า a motorway ในสหราชอาณาจักรจะมี ถนนสายเล็กกว่า motorway แต่เป็นถนนสายสำคัญ เรียกว่า A–road และ มีถนนอีกสายหนึ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่า A-road เรียกว่า B–road และยังมี a ring road ถนนวงแหวนรอบเมือง

บางครั้งก็จะมี ถนนที่วิ่งเลี่ยงเมืองเพื่อไม่ให้การจราจรไปติดอยู่ในเมือง ถนนอย่างนั้นเราเรียกว่า a bypass

ที่สหรัฐฯจะมีถนนเชื่อมรัฐกับรัฐ การจราจรต้องไปไวมาก รถวิ่งฉิวฉิว เร็วมาก พวกนี้คือ an interstate ครับ.

อ่านเพิ่ม

Be on the road

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

ขออนุญาตมาว่าเรื่องของ Road กันต่อครับ ไปในหลายนครหรือมหานคร ท่านอาจจะมีนัดที่ภัตตาคารซึ่งอยู่ที่ high street คนอังกฤษเรียก high street แต่คนอเมริกันเรียก main street 7 พ.ย. 2560 11:00 7 พ.ย. 2560 11:54 ไทยรัฐ