วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ใหญ่สั่งมา

ผู้ใหญ่สั่งมา

  • Share:

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพิ่งผ่านความเห็นชอบวาระแรก ด้วยคะแนนเอกฉันท์จากที่ประชุม สนช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 35 คน พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ภายใน 30 วัน

จากนั้นจึงส่งกลับไปให้ที่ประชุม สนช. ลากตั้ง ลงมติเห็นชอบอีกครั้งก่อนคลอดออกมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับเดิม

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตหยิบสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่เป็นน้ำจิ้มสัก 2 ประเด็น

ประเด็นแรก คือ แต่ก่อนร่อนชะไร การไต่สวนคดีทุจริตของ ป.ป.ช.ไม่มีกรอบเวลาชัดเจนทำให้มีคดีค้างท่อกองอยู่ใน ป.ป.ช.เป็นภูเขาเลากา

ฉะนั้น เพื่อลดกระแสโจมตีว่า ป.ป.ช.ดองบางคดี เร่งบางคดี

ในมาตรา 47 ของร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่จึงกำหนดกรอบเวลาให้ ป.ป.ช.ต้องดำเนินการไต่สวนคดีทุจริตทุกคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

หากคดีใด ป.ป.ช.ไม่สามารถไต่สวนวินิจฉัยได้เสร็จใน 1 ปี ให้ขยายเวลาไต่สวนได้ตามความจำเป็น

แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี!!

ประเด็นที่ 2 คือมาตรา 178 ของบทเฉพาะกาลในร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไปจนครบวาระ

ส่วนคณะกรรมการ ป.ป.ช.คนใดที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต้องพ้นตำแหน่งไป เพื่อสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ใหม่เสียบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน 9 คน มีปัญหาขาดคุณสมบัติถึง 7 คน

ได้แก่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.คนปัจจุบัน (ลูกน้องสายตรงรองนายกฯบิ๊กป้อม) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากพ้นตำแหน่งการเมืองไม่ถึง 10 ปี

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ขาดคุณสมบัติเนื่องจากพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระอื่น (กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) ไม่เกิน 10 ปี

ส่วนกรรมการ ป.ป.ช.อีก 5 คน ได้แก่ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง, นายปรีชา เลิศกมลมาศ, นายณรงค์ รัฐอมฤต, น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และ พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่ถึง 5 ปี

สรุปว่า มีกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันที่คุณสมบัติตามสเปกแค่ 2 คน

ส่วนประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.อีก 6 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับใหม่ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าบทเฉพาะกาลมาตรา 178 กำลังจะบานเป็นประเด็นร้อนๆ ส่งท้ายเทศกาลลอยกระทง

เพราะลือกันแซ่ดว่ามี “ใบสั่ง” จาก “ผู้ใหญ่” ให้ใช้เสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการวิสามัญ แก้ไขเนื้อหามาตรา 178 เพื่อให้ประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 7 คน ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ...

ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบเทอม

โดยอ้างเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันเร่งสอบสวนคดีทุจริตที่ค้างสต๊อกอยู่ให้เสร็จโดยเร็ว

“แม่ลูกจันทร์” ฟันธงถ้ามี “ใบสั่ง” จาก “ผู้ใหญ่” อย่างที่มีข่าวลือ

รับประกันซ่อมฟรี จะมีการแก้ไขบทเฉพาะกาลประเด็นนี้แน่นอน!!

แต่ที่โจ๋งครึ่มเกินไปหน่อย คือการที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประธาน ป.ป.ช. และ น.ส.สุภา กรรมการ ป.ป.ช. (ซึ่งเป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียโดยตรง) ร่วมอยู่ในคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.

ฉะนั้น ถ้ามีการแก้บทเฉพาะกาลให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งต่อได้จนครบเทอม

ก็เท่ากับ พล.ต.อ.วัชรพล และ น.ส.สุภา เอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง??

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลแฮ.

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้