วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กางตำรา “ปฏิรูปพลังงาน” โปรยยาหอมคนไทยได้สิทธิลดค่าใช้จ่าย

กางตำรา “ปฏิรูปพลังงาน” โปรยยาหอมคนไทยได้สิทธิลดค่าใช้จ่าย

  • Share:

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แจกแจงการปฏิรูปพลังงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ลดค่าใช้จ่าย และได้ใช้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถรองรับเทคโนโลยี ที่เข้ามาในช่วงนี้ซึ่งถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ “มนูญ” ชี้กระทรวงพลังงาน ต้องผ่าตัดใหญ่หน่วยงานในสังกัดด่วน ให้หลุดพ้นหล่มไดโนเสาร์

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่า การปฏิรูปด้านพลังงาน มีเป้าหมายให้ประชาชน ต้องได้ประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายและได้รับการบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทุกคนต้องได้ประโยชน์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในขณะนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ขณะเดียวกัน การปฏิรูปพลังงาน จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะพลังงานถือเป็นตัวสนับสนุนหลัก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคงพลังงานของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาค่าพลังงานที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน จึงต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของข้อมูลด้านต่างๆให้เข้าใจ

นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแนวทางไว้ 3 เรื่องที่สำคัญได้ แก่ “เร่ง ซ่อม สร้าง” ประกอบด้วย “เร่ง” คือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีความรับผิดชอบ ประหยัดและปลอดภัย ปรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงที่คำนึงถึงแนวโน้มการใช้พลังงานโลก ที่ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จะมีความสำคัญมากขึ้น โดยต้องกระจายการจัดหาแอลเอ็นจี ให้มาจากหลายๆ แหล่งเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ

ขณะที่ “ซ่อม” คือปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะให้ครบทุกมิติ พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่น่าเชื่อถือ พัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน พร้อมยกระดับและส่งเสริมธรรมาภิบาล

สำหรับ “สร้าง” คือการวางรากฐานการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมของกลไกและปัจจัยแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากจุดแข็งประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน

นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน กล่าวว่า กรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ได้จัดทำข้อเสนอด้านการปฏิรูปเสร็จแล้ว เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เดือน ธ.ค.นี้ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา เพื่อบังคับใช้ในเดือน เม.ย. 2561 ประเด็นที่เสนอให้เปลี่ยนแปลง มีอาทิ การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ 20 ปี (พีดีพี 2015) ที่มีการใช้มา 2 ปีแล้ว แต่เห็นได้ว่าค่อนข้างล้าสมัย อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไปไกลกว่าแผนพีดีพี และพีดีพีฉบับปรับปรุงนี้ ควรเน้น 3 เรื่องนี้ ที่เป็นเทรนด์ของโลก คือพลังงานทดแทน แอลเอ็นจี และการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ เพราะเชื้อเพลิงคือถ่านหิน คงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ฯลฯ

“หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบ และควรเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์มากที่สุด คือ กระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในเรื่องการประมูลแหล่งปิโตรเลียม และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในเรื่องการโอนกองทุนน้ำมัน ไปให้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันดูแล ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้