วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฝัน 20 ปีรายได้แตะ 4 แสน

ฝัน 20 ปีรายได้แตะ 4 แสน

  • Share:

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการได้ประชุมไปหลายครั้ง ล่าสุดได้กำหนดกรอบการปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะ 20 ปีให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ต่อหัวคนไทย จากปัจจุบันคนละ 224,495 บาทต่อปี เพิ่มเป็นคนละ 448,990 บาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องขยายตัวอย่างต่ำปีละ 5% โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ต้องพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริงและยั่งยืน เน้นประโยชน์และการสร้างศักยภาพของภาคประชาชน และเป้าหมายรองคือการกระตุ้นความเร็วในการเติบโตของประเทศ ด้วยการกระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันและกระจายรายได้ไปสู่ทุกคน

ทั้งนี้ ได้วางขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการออกเป็น 3 เสาหลัก 9 เรื่อง ทำในระยะสั้น 1-7 ปี ระยะกลาง 7-10 ปี ระยะยาว 15-20 ปี โดยคณะกรรมการจะหารือในเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ เพื่อบรรจุเรื่องต่างๆอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ และอาจมีบางเรื่องจะออกมาเป็นกฎหมาย ส่วนการจัดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทยจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศพลิกเลยหรือไม่ ยังไม่รู้ เพราะในช่วง 20 ปีมีความท้าทายมหาศาล แต่หากทำได้ทั้ง 3 เสาหลักอย่างน้อยที่สุดจะไปได้ดี สำหรับ 3 เสา ประกอบด้วย 1.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่จะต้องยกระดับการพัฒนาศักยภาพคน 2.ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ และ 3.ด้านการปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งต้องทำให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เต็มศักยภาพ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้