วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภากาชาดไทยแจ้ง รับสมัครงานผู้พิการ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย แจ้งว่า มีความประสงค์จะรับผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย อัตราจ้างเหมา 9,125 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการประชุม เอกสารการเงิน งบประมาณและพัสดุ ติดตามแผนงานโครงการของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 8 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม.10330 โทร. 0-2256-4043-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. ในวันและเวลาราชการ.

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย แจ้งว่า มีความประสงค์จะรับผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย 6 พ.ย. 2560 23:28 6 พ.ย. 2560 23:28 ไทยรัฐ