วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีแคสรอบแรกแห่สมัคร ม.ชื่อดัง

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2560 โดยรอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมผลงาน รับครั้งที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค.-30 พ.ย. 2560 ระบบการเคลียริ่งเฮ้าส์ วันที่ 15-19 ธ.ค. ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค. 2561 โดยรับจำนวน 93,775 คน ใน 74 สถาบันนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ปิดรับสมัครทีแคสรอบที่ 1/1 ไปแล้ว และมีหลายแห่งยังเปิดรับสมัครอยู่ ส่วนจำนวนตัวเลขผู้มาสมัครเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบ แต่เท่าที่ทราบ จำนวนผู้สมัครในรอบที่ 1/1 มามากพอสมควร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยอดการรับสมัครทีแคสรอบ 1/1 ของมหาวิทยาลัย แห่งที่ปิดรับสมัครไปแล้ว เช่น ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับ 8 คณะ 1 โครงการ รับ 271 คน สมัคร 1,430 คน, ม.มหิดล เปิดรับ 15 คณะ รับ 535 คน สมัคร 432 คน, ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 18 คณะ 6 วิทยาลัย 1 สถาบัน รับ 1,825 คน สมัคร 5,805 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับ 10 คณะ รับ 572 คน สมัคร 1,666 คน, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับ 16 คณะ รับ 944 คน สมัคร 5,969 คน เป็นต้น.

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส 6 พ.ย. 2560 23:03 6 พ.ย. 2560 23:03 ไทยรัฐ