วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลัง แจงชัด แจกเงินคนจน เป็นของขวัญปีใหม่ ไม่จริง นำข่าวเก่ามายำ

คลัง แจงชัด แจกเงินคนจน เป็นของขวัญปีใหม่ ไม่จริง นำข่าวเก่ามายำ

  • Share:

คลัง แจงแจกเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นของขวัญปีใหม่ ไม่เป็นความจริง มีการนำข่าวเก่าปี 59 มาปรุงแต่ง ย้ำบัตรคนจน ไม่มีแจกเงิน...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงการบิดเบือนข่าวการแจกเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า กระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการให้เงิน 3,000 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และ 1,500 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ มีการนำข่าวเก่าและไม่จริงในปี 2559 มาปรุงแต่งให้ดูประหนึ่งว่าเป็นปัจจุบันในปี 2560

พร้อมชี้แจงว่า 1.มาตรการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,000 และ 1,500 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยในปี 2559 ซึ่งโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วน มาตรการนี้เสร็จสิ้นมาตรการไปแล้ว ไม่ได้นำมาใช้ในปี 2560

ส่วน 2.โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 11.4 ล้านคน มีมาตรการระยะแรกคือการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้มีสิทธิมารับบัตรไปแล้วเกือบร้อยละ 90 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและบรรเทาภาระค่าโดยสารเดินทาง (ไม่ใช่มาตรการแจกเงิน) โดยตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 มีมูลค่าการใช้บัตรเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพไปแล้วมูลค่า 2.5 พันล้านบาท

และ 3.ในระยะถัดไปมีแนวคิดที่จะให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ 30,000 บาทต่อปี และสามารถทำงานได้ ได้ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ (ให้โอกาสแทนการให้เงิน) แบบสมัครใจในภูมิลำเนา หลังจากฝึกอบรม สามารถทำงานได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถออกจากความยากจนได้ในที่สุด ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน.


คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้