วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตือน! อย่าหลงเชื่อพวกแอบอ้าง ช่วยบรรจุทำงานส่วนท้องถิ่นได้

เตือน! อย่าหลงเชื่อพวกแอบอ้าง ช่วยบรรจุทำงานส่วนท้องถิ่นได้

  • Share:

สถ.เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อพวกแอบอ้าง พาเข้าทำงานท้องถิ่นได้ แนะแจ้งความดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน(กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค.และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดให้มีการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์(ตกเบ็ด) ว่าสามารถช่วยผู้มีสิทธิสอบภาค ค.ให้เป็นผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ จึงขอเรียนว่า ในการสอบดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส

ทั้งนี้ ในการสอบภาค ค.นั้น จะมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน (จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. และมหาวิทยาลัย) เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการสอบจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพเป็นต้น ดังนั้นหากพบผู้แอบอ้าง ว่าจะช่วยให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ค. สามารถสอบแข่งขันได้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว และขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-241-9014, 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 062-601-1331 หรือ 081-918-4852 หรืออีเมล pmolocal@hotmail.com โดยทางกรมฯ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ต่อผู้แอบอ้างนั้น

นอกจากนี้ อธิบดีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้มีสิทธิสอบที่ตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้าง ขอให้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้แอบอ้างหรือหลอกลวงด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ทรัพย์สินหรือเงินที่เสียไปคืนมา และเพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิสอบรายอื่นตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้างหรือหลอกลวงด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้