วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิริราช ชวนร่วม เดิน-วิ่ง '101 ปี อายุรศาสตร์' สมทบทุนซื้ออุปกรณ์แพทย์

รพ.ศิริราช ชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาผู้ป่วยจำนวนมาก..

วันที่ 6 พ.ย.60 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวแถลงข่าว งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ว่า อายุรศาสตร์เป็นภาควิชาที่เก่าแก่และเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหนึ่งในเสาหลักทางการแพทย์ที่ต่อยอดสู่สาขาการสาธารณสุขต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากร สาขาวิชา และยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์และการค้นคว้าวิจัย 

ทางด้าน รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุศาสตร์ เผยว่า งานเดิน-วิ่ง 101 Medicine Run เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 11 ก.พ.61 จุดเริ่มต้นและเส้นชัยอยู่ที่บริเวณหน้า รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.60 เป็นต้นไปทางออนไลน์ที่ www.101medicinerun.com แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. วิ่งฟันรัน 5 กม. และ วิ่งทีมศิษย์เก่า ค่าสมัครทุกประเภทคนละ 500 บาท ซึ่งจะได้เสื้อและเหรียญที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช

สำหรับความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากให้แก่ รพ.ศิริราช โดยการก่อสร้างเวลานี้ คืบหน้า 2 ชั้นต่อเดือน คาดว่าจะครบ 25 ชั้น ในเดือนก.พ.62 และเสร็จสมบูรณ์ประมาณ พ.ค.62 แต่ตั้งเป้าไว้ว่าในเดือนส.ค.61 จะเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกได้ใน 4 ชั้นแรก

อย่างไรก็ตาม งบประมาณก่อสร้างระดมได้เพียงพอ ซึ่งต้องเตรียมไว้สำหรับเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมด้วย อีกส่วนสำคัญคืออุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ซึ่งประมาณการไว้ 1,800 ล้านบาท อยู่ระหว่างระดมทุนส่วนหนึ่งซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเดิน-วิ่งถือเป็นการให้เวลากับตัวเองในการเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งยังเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้มีส่วนช่วยผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสผ่านการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์.

รพ.ศิริราช ชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาผู้ป่วยจำนวนมาก.. 6 พ.ย. 2560 15:17 6 พ.ย. 2560 17:08 ไทยรัฐ