วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ ทางเลือกปลอดโรค

แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะพัฒนาสูงขึ้น ผู้คนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกไม่น้อยที่ยังคงใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวเอง ทำให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือตายได้ในที่สุด การตรวจคัดกรองหรือการตรวจร่างกายประจำปี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้สุขภาพดีได้

นพ.ธัชชัย วุฒิจำนงค์ รอง ผอ.โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า การดูแลสุขภาพต้องประกอบไปด้วยการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ซึ่งการป้องกันโรคทางคลินิก แบ่งเป็น 4 แบบคือ 1.การรับวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2.การตรวจคัดกรอง 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และ 4.การใช้ยาป้องกัน เช่น ในคนไข้กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ การใช้โฟเลตช่วยป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติทางสมองของเด็กได้ โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพนั้น เป็นบริการทาง สาธารณสุขเชิงป้องกันช่วยทำให้รู้ว่าเป็นโรคและรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

ด้าน พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กล่าวว่า โรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการตรวจแบบครบวงจร ที่สำคัญกำลังทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการเลือกโปรแกรมตรวจ สุขภาพให้ง่ายขึ้น พร้อมคำแนะนำการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ประเมินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่ และยังสามารถดูผลย้อนหลังได้ด้วย และเพื่อให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันดูแลสุขภาพ ทางโรงพยาบาลได้จัดงาน “V Health Fair 2017 ช็อปเพื่อสุขภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ย. บริเวณชั้น G อาคาร 2 โรงพยาบาลวิภาวดี ภายในงานมีการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พร้อมโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ และสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย.

แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะพัฒนาสูงขึ้น ผู้คนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกไม่น้อยที่ยังคงใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวเอง ทำให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือตายได้ในที่สุด... 6 พ.ย. 2560 14:07 6 พ.ย. 2560 14:09 ไทยรัฐ