วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"72ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช"เพิ่มภูมิคุ้มกัน "สุขภาพเด็กไทย" สู้โรคร้าย

"72ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช"เพิ่มภูมิคุ้มกัน "สุขภาพเด็กไทย" สู้โรคร้าย

  • Share:
มะเร็ง-หัวใจ-ระบบประสาท

...สตรีไทยนิยมเป็นโสด

ความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ และกลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้ว หรือถึงแม้จะแต่งงานก็แต่งช้าลงกว่าปกติ ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือ การไม่นิยมมีบุตร เพราะนั่นย่อมส่งผลให้ อัตราการเพิ่มประชากรไทยลดลงอย่างน่าตกใจ

จากที่เคยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 0.4 ในปี 2558 ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่รัฐบาล เพราะหากเจาะลึกลงไปจะพบว่าหากไม่มีการดำเนินการใดๆภายใน 10 ปี อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะเท่ากับร้อยละ 0 หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย และนั่นเท่ากับประเทศไทยจะมีช่วงเวลาที่ขาดกำลังคนในการช่วยพัฒนาประเทศ

ตอกย้ำด้วยข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุชัดถึง สถานการณ์การเกิดที่น่าเป็นห่วงว่าอัตราการเกิดของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 แสนคนต่อปี แต่หากลงลึกไปถึงอัตราการตายก็จะยิ่งใจหาย เพราะพบว่าอัตราการตายเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 แสนคนต่อปี และหากเจาะลงลึกไปถึง จำนวนประชากรไทยล่าสุดปี 2560 ซึ่งสำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะพบว่า ประเทศไทยมีประชากร 65.7 ล้านคน เป็นประชากรมีงานทำ 37.3 ล้านคน ส่วนที่เหลือเป็นประชากรที่ไม่พร้อมทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศชาติกำลังขาดประชากรในวัยที่จะช่วยกันพัฒนา

ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการเพิ่มประชากรจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ โดยช่วงวัยที่เหมาะสมกับการมีลูกคือช่วงอายุ 24-29 ปี พ่อแม่ต้องวางแผนการมีบุตร รับประทานธาตุเหล็กและโฟลิก และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายมิติ ทั้งสังคมและสภาพแวดล้อมของเด็กก็ต้องมีการร่วมในการปลูกฝังให้เด็กไทยมีความสุขทั้งสุขภาพทางกายและทางใจ เพื่อสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับประเทศไทยนับเป็นเวลากว่า 72 ปี คือตั้งแต่ปี 2488 ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของวงการกุมารเวชศาสตร์ ไทย เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชได้มีการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า การให้ความสำคัญกับเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ศิริราชได้จัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะถือเป็นภาควิชากุมารเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ไทย เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญของเด็กๆ ทำอย่างไรให้เด็กมีสุขภาพกาย และใจที่ดี และทำอย่างไรให้มีจิตใจที่งดงาม ซึ่งนอกจากศิริราชจะ เป็นผู้ให้โดยตรงแล้ว ศิริราชยัง ผลิตกุมารแพทย์กระจายไปทั่วประเทศ โดย 72 ปีที่ผ่านมามีหลักความจริงอย่างหนึ่งว่า บุคลากรสุขภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กมีคุณภาพที่ดี แต่จำเป็นที่ผู้ปกครอง สังคม บุคคลแวดล้อมกับเด็กต้องรับรู้สิ่งเหล่านี้ด้วย

“การพูดคุย คำพูดบางคำส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง เพราะคำพูดบางคำกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่คำพูดบางอย่างอาจทำร้ายเด็ก และอาจทำให้หมดศรัทธาต่อสังคม นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ศิริราชให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกุมารเวชศาสตร์ เพราะอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีทุกคน” ศ.นพ.ประสิทธิ์ ย้ำถึงความสำคัญของการบ่มเพาะเด็กไทย ที่พร้อมทั้งสุขภาพกายและใจอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อก้าวสู่อนาคตอันสดใส

หันมาดูที่สุขภาพทางร่างกายกันบ้าง ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เล่าว่า ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ที่ รพ.ศิริราช 7-8 พันคน มีคนไข้นอกเกือบ 2 แสนครั้ง ต่อการให้การรักษาโดยเฉพาะโรคที่ซับซ้อน สิ่งที่น่ากังวลคือโรคที่ป้องกันไม่ได้ที่พบบ่อย เช่น โรคมะเร็งในเด็กที่ยังไม่รู้สาเหตุ โรคระบบทางเดินประสาท ทั้ง เนื้องอก กล้ามเนื้ออ่อนแรง และ โรคหัวใจ ซึ่งทั่วโลกพบอุบัติการณ์การเกิด 8 คน ใน 1,000 คน เป็นต้น ส่วนสัญญาณเตือนสำหรับเด็กเสี่ยงเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น ป่วยบ่อย ไม่สบายตัว มีไข้นาน ซีดเหลือง อ่อนเพลีย มีอาการนาน 1-2 สัปดาห์ไม่ดีขึ้นต้องมีการตรวจที่ลงลึกไปอีก รวมถึง โอกาสในการรักษาให้หายจากโรค เช่น มะเร็งเม็ดเลือด ปัจจุบันมีโอกาสหายสูงขึ้นเทียมตามมาตรฐานต่างประเทศ ส่วนโรคหัวใจในเด็กก็รักษาให้เหมือนคนปกติได้ มีเด็กที่เคยป่วยหลายคน ขณะนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ กุมารแพทย์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดูแลเด็ก

“โรคติดเชื้อในเด็กไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล เพราะมียาที่จะสามารถจัดการกับโรคได้ แต่ก็ยังมีโรคใหม่ๆหลายชนิดที่ยังไม่สามารถรักษาได้ทั้งหมด ซึ่งเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังลงลึกถึงการสร้างองค์ความรู้ และให้การบริการ การสอนในแต่ละด้าน ร่วมกับการดูแลเด็กวัยรุ่น ที่ลงลึกไปถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจของเด็กด้วย เพราะเราไม่อยากรักษาให้เด็กหายจากโรคเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งยังอยากให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ” หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช ฉายภาพการดูแลเด็กแบบ ครบทุกมิติ

ทีมข่าวสาธารณสุข มองว่าการเพิ่มจำนวนประชากรให้กับประเทศถือว่ามีความสำคัญ แต่สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการสร้างเด็กที่มีคุณภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีและเก่งของสังคม ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ

เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคต และคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”.

ทีมข่าวสาธารณสุข

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้