วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.กำชับดูแลประชาชน เข้าชม 'พระเมรุมาศ' อย่างดีที่สุด

คสช.กำชับดูแลประชาชน เข้าชม 'พระเมรุมาศ' อย่างดีที่สุด

  • Share:

คสช.ยังดูแล ปชช.เข้าชมนิทรรศการ "พระเมรุมาศ" พร้อมปรับให้ ปชช.ได้รับความสะดวกที่สุด และยังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่น้ำลด-ภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช.กล่าวว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการคสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ) ที่ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้าชมนิทรรศการในพื้นที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กอร.รส.การจัดนิทรรศการฯ ยังคงดูแลความปลอดภัยสถานที่ การบริหารจัดการการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ รองเลขาธิการคสช.ได้กำชับให้เตรียมแผนคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับการบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของผู้เข้าชม และสภาวะการณ์ที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นไปโดยสมบูรณ์ที่สุด

สำหรับการทำงานของ คสช.ยังคงต้องเดินหน้าตามแนวทางเดิมคือ การช่วยเหลือประชาชนในทุกความเดือดร้อน ภายใต้การใช้กลไกของ กกล.รส.ในทุกพื้นที่ ส่วนงานจัดระเบียบสังคม กกล.รส.จะเข้าให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาในบางพื้นที่ ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาในบางพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมากและมีกลุ่มแอบแฝงเรียกรับผลประโยชน์ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้น ซึ่งรองเลขาธิการคสช. ได้สั่งการให้ กกล.รส.ทุกกองทัพภาค ประสานส่วนราชการเข้าตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และกระบวนการจ้างงานของประเทศไทย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ กลาง อีสาน ซึ่งกำลังเริ่มคลี่คลาย รองเลขาธิการคสช. ได้กำชับให้ กกล.รส.ประจำพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับพายุดีเปรสชันด็อมเร็ยและดูแลประชาชนให้ทันต่อความต้องการรวมทั้งการเข้าช่วยบรรเทาภัยหนาวที่กำลังเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในหลายพื้นที่ด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้