วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หางานพิเศษให้ นศ.ทำบรรเทาปัญหาอัตคัดขัดสน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,482 ทุน เป็นเงิน 19,397,900 บาท แบ่งเป็นทุนมหาวิทยาลัยจัดสรร 1,026 ทุน จำนวน 8,014,000 บาท ทุนคณะจัดหา 223 ทุน จำนวน 3,151,000 บาท ทุนจากภาครัฐและเอกชนที่มอบให้กับมหาวิทยาลัย 233 ทุน จำนวน 8,232,900 บาท สำหรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2560 มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดสรรทุนจาก กยศ. ทั้งสิ้น 3,891 คน เป็นเงิน 101,404,400 บาท แบ่งเป็นผู้กู้รายเก่า 2,809 คน เป็นเงิน 71,754,800 บาท รายเก่าย้ายสถานศึกษา 703 คน เป็นเงิน 19,362,000 บาท และรายใหม่ 379 คน เป็นเงิน 10,287,600 บาท

ส่วนกองทุน กรอ. ได้รับการจัดสรร 1,843 คน เป็นเงิน 45,655,600 บาท แบ่งเป็นผู้กู้รายเก่า 1,236 คน เป็นเงิน 30,266,400 บาท และรายใหม่ 986 คน เป็นเงิน 15,389,200 บาท อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้นักศึกษาบางรายต้องหารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง มทร.ธัญบุรีจึงได้จัดเตรียมงบประมาณ 9 แสนบาท สำหรับจัดจ้างนักศึกษาทำงานพิเศษภายในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าแรงวันละ 300 บาท ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา.

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,482 ทุน เป็นเงิน 19,397,900 บาท แบ่งเป็นทุนมหาวิทยาลัยจัดสรร 1,026 ทุน จำนวน 8,014,000 บาท 6 พ.ย. 2560 00:35 6 พ.ย. 2560 00:35 ไทยรัฐ