วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่างชาติชื่นชมความงดงามพระเมรุมาศ บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สัมผัสได้

เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมภูมิใจและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่า ที่ได้สืบทอดและอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับภาครัฐหน่วยงานต่างๆ จึงจัด “นิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” รวมทั้งให้เข้าชมพระเมรุมาศ และอาคารประกอบที่จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ ที่บริเวณมณฑลท้องสนามหลวง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาฯให้คณะครูโรงเรียนจิตรลดา และคณะทูตานุทูตจาก 43 ประเทศ เข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย ซึ่งในนิทรรศการประกอบไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และนิทรรศการพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ที่แสดงให้เห็นความงดงามในหลักปรัชญาการสร้างตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหนึ่งที่ได้มาร่วมชื่นชมนิทรรศการฯ และได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้ไขข้อข้องใจของหลายคนที่ได้ชมจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ที่อยู่ในพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีภาพตนถือสิ่งสีดำอยู่ในมือทุกภาพว่า สิ่งนั้นคือ เทปบันทึกเสียง ทุกครั้งที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานนั้น ตนจะมีหน้าที่บันทึกเสียงรับสั่ง ขณะทรงงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่มากราบทูล และเมื่อเสร็จแล้ว จะต้องมาฟังเพื่อที่จะสรุปทำเป็นรายงานเพื่อทูลเกล้าฯถวายทุกครั้ง

สำหรับทูตานุทูตที่มาร่วมชมงาน “มร.อีโว ซีเบอร์” เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้งดงาม โดยเฉพาะพระเมรุมาศ ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมไทยโบราณ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สัมผัสได้ ตนรู้สึกประทับใจมาก ได้จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติจริงๆ ตนเคยได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรม ราชชนนีมาแล้วครั้งหนึ่ง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ครั้งนี้เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ และมีความสมพระเกียรติที่สุด เราชาวต่างชาติได้เห็นความรักของคนไทยทั้งชาติที่มีต่อพระองค์ ที่สื่อสารออกมาผ่านความโศกเศร้า นอกจากนี้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้มี มร.โจเซฟ ไดซ์ อดีตประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรู้จักและมีความผูกพันกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้มาเป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าร่วมในพระราชพิธี ซึ่งท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2543 ที่พระราชวังไกลกังวล ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอดีตประธานาธิบดีเป็นภาษาฝรั่งเศส นานนับชั่วโมง ตนรู้ว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีความผูกพันกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาก ครั้งเมื่อปี พ.ศ.2504 เสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป พระองค์ทรงกลับประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ พระตำหนักเดิมที่พระองค์เคยประทับ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี พระราชโอรส และพระราชธิดา.

เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมภูมิใจและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่า ที่ได้สืบทอดและอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับภาครัฐหน่วยงานต่างๆ... 5 พ.ย. 2560 15:20 5 พ.ย. 2560 15:26 ไทยรัฐ