วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แมลงในเขตสงวนธรรมชาติของเยอรมนีลดลง

แมลงในเขตสงวนธรรมชาติของเยอรมนีลดลง

  • Share:

มากกว่า 27 ปีที่ผ่านมานักวิจัยในประเทศเยอรมนีค้นพบการลดลงกว่า 3 ใน 4 ของประชากรแมลงหลายสิบชนิดในเขตสงวนธรรมชาติทั่วประเทศ ข้อมูลดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลแก่นักวิจัย เนื่องจากแมลงจะช่วยในการถ่ายละอองเรณู และยังเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารเพราะแมลงเป็นอาหารสำหรับนกและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดอื่นๆ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัดบาวด์ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ใช้กับดักเหนียวเพื่อดักแมลงในเขตพื้นที่สงวนทางธรรมชาติ 63 แห่ง มาวัดมวลชีวภาพและบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาพบว่าใน 27 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงลดลง 76% โดยในฤดูร้อนแมลงจะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดถึง 82% ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองและส่วนใหญ่ได้รับการจัดการ

อย่างไรก็ตาม การวิจัยไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดลงของแมลงในหลายเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติ แต่อาจเป็นไปได้ว่าพื้นที่เหล่านี้ถูกล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืช นักวิจัยเผยว่าต้องพยายามอย่างหนักเพื่อขยายเขตสงวนธรรมชาติและลดอัตราส่วนของพื้นที่เขตสงวนที่ใช้สำหรับการเกษตร ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาการลดลงของเหล่าแมลง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้