วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับ ฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อเย็นวันที่ 4 พ.ย.2560.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับ ฤดูหนาว 5 พ.ย. 2560 00:44 5 พ.ย. 2560 00:47 ไทยรัฐ