Thairath Logo
กีฬา

กำชับ พม.พื้นที่ทุกหน่วยเร่งช่วยน้ำท่วม

Share :

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีนายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ โดย พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่า สถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา มีประชาชนในทุกอำเภอได้รับผลกระทบในวงกว้างรวม 49,371 ครัวเรือน โดย อ.เสนา มีประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุดถึง 10,116 ครัวเรือน รองลงมา ได้แก่ อ.ผักไห่ 9,431 ครัวเรือน อ.บางบาล 8,963 ครัวเรือนตามลำดับ ที่ผ่านมาตนได้มอบหมายทีม One Home จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานในพื้นที่สังกัด พม. เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะยากลำบากเนื่องจากประสบอุทกภัย โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ตนยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในครัว พม. ซึ่งคอยทำอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด และถูกสุขอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งได้กำชับทีม One Home
จ.พระนครศรีอยุธยา เร่งบูรณาการทำงานอย่าง เต็มกำลังร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง.

อ่านเพิ่มเติม...
อยุธยาจิตอาสาพม.น้ำท่วม