วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เชิดชูเกียรติ “ทวี บุณยเกตุ” ต้นแบบสร้างคนดี

เชิดชูเกียรติ “ทวี บุณยเกตุ” ต้นแบบสร้างคนดี

  • Share:

ปนัดดา ดิศกุล

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่หอประชุมคุรุสภา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า นายทวี บุณยเกตุ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาคน ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ เนื่องจากครูเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ จึงเริ่มพัฒนาครูเป็นลำดับแรก โดยเสนอให้มีการตรา พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่าคุรุสภา

“ท่านเป็นบุคคลซึ่งมีความรอบรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน เยาวชน ตามพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เรื่องการหาต้นแบบ หรือแบบอย่างของชีวิต อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สานต่อปณิธานของนายทวี บุณยเกตุ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครูให้ไปทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลิตเด็ก เยาวชนและคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง” รมช.ศึกษาธิการกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้