วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพเสด็จฯ เปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเปิด นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเปิด นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 3 พ.ย. 2560 00:19 3 พ.ย. 2560 00:19 ไทยรัฐ