วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ.ให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี มีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) ร้อยละ 60 หรือประมาณ 2,600 ล้านขวด ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี หรือประมาณ 60% หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันต่อปี ความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ ซึ่ง คพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นและปัญหาแคปซีลขวดน้ำดื่ม ซึ่งเป็นขยะที่มีขนาดเล็ก เบา จัดเก็บยาก และกระจัดกระจายปะปนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน จึงดำเนินการขับเคลื่อนให้เลิกใช้แคปซีล ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มหลายแห่งไม่ใช้แคปซีลแล้ว เพราะตระหนักผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แผนงานต่อไป คพ. จะร่วมกับสถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาประกอบการกำหนดระยะเวลาการเลิกใช้แคปซีลให้เหมาะสม เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตนำดื่มทั้งหมดเลิกใช้แคปซีลภายในปี 2562.

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี มีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) ร้อยละ 60 หรือประมาณ 2,600 ล้านขวด 2 พ.ย. 2560 23:44 2 พ.ย. 2560 23:44 ไทยรัฐ