วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ 'จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ "นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา"

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีรายละเอียดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ดูรายละเอียดที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/058/1.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ "นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" 2 พ.ย. 2560 14:10 2 พ.ย. 2560 14:40 ไทยรัฐ