Thairath Logo
กีฬา

ต่อมไซ้ขนในซากนก อายุเก่าแก่ 48 ล้านปี

Share :

Credit : University of Bristol.

เวลาที่เห็นนกหรือเป็ดที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้นั้น เหตุที่มันไม่จมลงเนื่องจากพวกมันมีต่อมน้ำมันใกล้โคนหาง (Uropygial gland) อยู่บริเวณโคนหาง ซึ่งสามารถผลิตน้ำมันเพื่อช่วยกันน้ำ และในบางกรณีสามารถช่วยให้นกหลีกเลี่ยงแบคทีเรียและเชื้อราได้ ล่าสุดทีมนักวิจัยนานาชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ เยอรมนี และอังกฤษ ได้รายงานลงในวารสารราชสมาคมแห่งอังกฤษ ถึงการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับการเก็บรักษาไขมันของต่อมไขมัน จากซากดึกดำบรรพ์ของนกอายุเก่าแก่ราว 48 ล้านปี

ซากดึกดำบรรพ์นกดังกล่าวยังไม่สามารถระบุชนิดของสายพันธุ์ได้ แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนกที่อยู่ในตระกูล Messelirrisoridae อาจใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้มากกว่าจะหาอาหารบนพื้นดิน ซึ่งนกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่สมัยอีโอซีน (Eocene) ของยุคพาลีโอจีนระหว่าง 56-33.9 ล้านปีก่อนถึงปัจจุบัน ทีมวิจัยได้ใช้วิธีแยกสลายด้วยความร้อนจากเทคนิค Gas Chromatography-Mass Spectrometry) เพื่อวิเคราะห์หาสาร ประกอบอินทรีย์ได้อย่างแม่นยำ พบว่าซากดึกดำบรรพ์นกตัวนี้ไม่เหมือนกับซากอื่นๆที่เคยพบ เนื่องจากมีต่อมไซ้ขน (preen gland) ที่มีความใกล้เคียงกับต่อมน้ำมันใกล้โคนหางของนกยุคใหม่

นักวิจัยเผยว่า หาเนื้อเยื่ออ่อนที่เก็บรักษาไว้ในซากดึกดำบรรพ์นกดังกล่าวหาได้ยาก เพราะปกติแล้วเนื้อเยื่อจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พบนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สามารถคาดเดาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวและอวัยวะต่างๆ ได้ในระยะยาว ทั้งยังตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ว่าไดโนเสาร์มีปีกอาจมีการผลิตน้ำมันแบบเดียวกัน.

อ่านเพิ่มเติม...
ต่อมน้ำมันต่อมไซ้ขนซากดึกดำบรรพ์ซากนกโลกโศภินการศึกษา